Stubbebacken

Stubbebackens samfällighet

Styrelsen

Styrelsen

Ordförande: Britt Fernberg

Kassör: Jennie Jakobsson

Sekreterare: Anette Ståhl

Ledamot: Joakim Pukk

Ledamot: Henrik Lundmark


 

Om man vill komma i kontakt med styrelsen kan man använda följande e-mail adress:

stubbebacken@gmail.com