Stubbebacken

Stubbebackens samfällighet

Styrelsen

Styrelsen (årsstämma 2019 - årsstämma 2020)

Ordförande: Britt Fernberg
Kassör: Rikard Björkås
Sekreterare: Kicki Andersson
Ledamot: Joakim Pukk
Suppleant: Tommy Malm

 

Om man vill komma i kontakt med styrelsen kan man använda följande e-mail adress:

stubbebacken@gmail.com