Stubbebacken

Stubbebackens samfällighet

Samfälligheten

Välkommen till stubbebackens samfällighetsförening

Samfällighetens ändamål är att förvalta gemensamhetsanläggningen Stocksågen GA:s som består av:
- Kvartersvägen Stubbebacken
- Besöksparkering
- Vattenledningar
- Avloppsledningar
- Antennanläggningar för radio och TV
- Lekplats
- Förrådsbyggnad
- Mark och planeringar inom gemensam kvartersmark

Samfällighetens org nr är: 717903-8067

Stadgarna för samfälligheten kan laddas hem via länken nedan:

stadgar-2004.pdf

Stadgar 2000 (gamla)

Samfällighetsavgift
För att klara föreningens åtaganden tas en samfällighetsavgift ut vid tre tillfällen varje år. Summa och tidpunkt framkommer via utskick, dock ser det vanligtvis ut som följer:

- Januari, 2500 sek
- Maj, 2500 sek
- September, 2000 sek

Styrelse
Se styrelsen.

Städdagar
En under hösten (november) och en under våren (maj). Vanligtvis valbart mellan en torsdag eller lördag.

El
Nätleverantör: Vattenfall
El leverantör: fritt val

Vatten
Vattenavgiften administreras via föreningen. Avgiften tas ut kvartalsvis, och baseras på en vattenavläsning som medlemmarna själva gör när den efterfrågas.

Sopor & renhållning
Detta sköts via kommunens samarbetspartner SRV

Kabel TV & Bredband
Kabel för TV, radio och data är indraget i alla hus där Comhems utbud kan anpassas efter eget önskemål.
Det som ingår i avgiften är det analoga standard utbudet för radio och TV, samt 100/10 Mbit bredband.

Försäkringar
Samfälligheten är försäkrad i IF Skadeförsäkringar.

Parkeringar
Gästparkeringar finns i backen, Gäster skall parkera där då det annars blir väldigt trångt på våra gator.
Gästparkeringen är inte någon permanent parkering.

Förrådet och gemensamma inventarier
Nyckel kan köpas från kassören.

Låna gärna de gemensamma inventarierna, glöm dock inte att lämna tillbaka dem så att de kan utnyttjas av alla.
- Gräsklippare
- Trimmer
- Stege
- Övrig utrustning som finns i förrådet