Stubbebacken

Stubbebackens samfällighet

Samfälligheten

Välkommen till stubbebackens samfällighetsförening

Samfällighetens ändamål är att förvalta gemensamhetsanläggningen Stocksågen GA:s som består av:
- Kvartersvägen Stubbebacken
- Besöksparkering
- Vattenledningar
- Avloppsledningar
- Antennanläggningar för radio och TV
- Lekplats
- Förrådsbyggnad
- Mark och planeringar inom gemensam kvartersmark

Samfällighetens org nr är: 717903-8067

Stadgarna för samfälligheten kan laddas hem via länken nedan:

stadgar-2004.pdf

Stadgar 2000 (gamla)

Samfällighetsavgift
Föreningens gemensamma åtaganden finansieras genom en årlig samfällighetsavgift. Debiteringslängd beslutas vid årsstämma, men ser vanligen ut som följer; 

- Januari, 2500 sek
- Maj, 2500 sek
- September, 2500 sek

Styrelse
Se styrelsen.

Städdagar
Städdagar genomförs vanligen vid två tillfällen under året; en dag på våren och en dag på hösten. Vid dessa tillfällen ställer vi i ordning och städar föreningens gemensamma utrymmen såsom slänter, parkeringen och lekparken. Vi avslutar oftast med korvgrillning. 

El
Nätleverantör: Vattenfall
El leverantör: fritt val

Vatten
Vattenavgiften administreras via föreningen. Avgiften tas ut kvartalsvis, och baseras på en vattenavläsning som medlemmarna själva gör när den efterfrågas.

Sopor och renhållning
Sophämtning sköts via kommunens samarbetspartner SRV återvinning. Kostnader för detta ingår inte i samfällighetsavgiften. Varje hushåll tecknar själv lämpligt abonnemang hos SRV återvinning.
Tänk på att inte ställa ut överfulla soptunnor på gatan. Ett öppet lock drar till sig fåglar som hackar ut skräp på vår gata.

Kabel TV & Bredband
Kabel för TV, radio och data är indraget i alla hus där utbudet från Tele2 kan anpassas efter eget önskemål. Det som ingår i avgiften är det digitala grundutbudet för radio och TV, samt 100/10 Mbit bredband.

Försäkringar
Samfälligheten är försäkrad i IF Skadeförsäkringar.

Parkering
Parkeringen i backen är i första hand en gästparkering och inte en parkering för boende inom samfälligheten. Om du väntar många besök kan du kontakta styrelsen (i god tid) för ett styrelseutskick med påminnelse om att gästparkeringen skall hållas fri för gäster.

Flaggning
Samfälligheten har en flaggstång och står för inköp av flagga/vimpel och annat underhåll. Själva flaggningen görs av intresserad medlem i samfälligheten.

Förrådet och gemensamma inventarier
Nyckel till det gemensamma förrådet bör ha ingått när huset lämnats över till ny ägare. Om nyckel saknas kan man kontakta styrelsen och lösa ut en ny nyckel till självkostnadspris (80sek).

Låna gärna de gemensamma inventarierna, glöm dock inte att lämna tillbaka dem så att de kan utnyttjas av alla. Var och en som lånar gräsklipparen får själv stå för bensinen, och vi rekommenderar akylatbensin för 4-taktsmotorer då både miljön och den som klipper mår bättre av den.
- Gräsklippare
- Trimmer
- Stege
- Övrig utrustning som finns i förrådet