Stubbebacken

Stubbebackens samfällighet

Aktuell Information

-- Senaste utskicket från styrelsen (21 Feb) --

Årsstämma
Välkommen till föreningens årstämma. Som redan tidigare meddelats, kommer den hållas onsdag den 19 april kl 19:30 hemma hos Britt Fernberg på Stubbebacken 5. Aktuella dokument inför stämman finns tillgängliga på vår hemsida (http://www.stubbebacken.se/protokoll).
Städdag
Lördagen den 22 april är det städdag. Vi träffas i parken kl 10:00, och vad som skall göras kommer tas upp på plats. Efter städningen kommer det bjudas på kaffe, festis och korv.
Inval i styrelsen
Inför nya verksamhetsåret, behöver vi fler frivilliga som ställer upp i valet av styrelseledamöter. Det har även blivit tydligt att vi behöver någon som ansvarar för områdesmiljön, sk ”gårdskarl” – det behöver nödvändigtvis inte vara en medlem i styrelsen.
Styrelsen och andra funktioner består idag av:
Ordförande: Katarina Lindahl, Stubbebacken 6 (avgår)
Kassör: Britt Fernberg, Stubbebacken 5 (sitter kvar vid behov)
Sekreterare: Reine Larshans, Stubbebacken 23 (Avgår)
Webmaster: Henrik Ahlm, Stubbebacken 9 (sitter kvar)
Trivselansvarig: Emma Hederstam, Stubbebacken 1 (Sitter kvar)
Valberedning: Jennie Jacobsson, Stubbebacken 3
Valberedning: Anette Ståhl, Stubbebacken 2
Revisor: Håkan Karlsson, Stubbebacken 19
Vill du ställa upp som styrelseledamot, och/eller ta ansvaret som ”gårdskarl”?
Vänligen meddela ditt intresse till [javascript protected email address] eller kontakta valberedningen.
På stämman lämnar valberedningen sitt förslag av nya ledamöter. Stämman väljer då även ordförande. Det åligger alla boende i samfälligheten att engagera sig i den gemensamma verksamheten, så vi räknar med stort intresse.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

-- Slut på utskicket --

 

-- Com Hem bredband --

Samfälligheten har ett gruppavtal med Com Hem för bredband, och det ingår 100/10 Mbit i samfällighetsavgiften.

 

--Huddinge kommun tar inte över huvudmannaskapet för Stubbebacken--

Föreningnen har efter önskemål undersökt möjligheten för att Huddinge kommun ska ta över huvudmannaskapet för Stubbebacken. Vi har nu fått svar där de avslår vårt önskemål. Ni kan ta del av kommunens fullständiga svar i den bifogade pdf:n.

Med vänlig hälsning// Styrelsen

Huddingekommunsvar.pdf

 

-- Rabatt på Flügger färg --

Styrelsen har nu ordnat så att sammfälligheten nu har möjlighet att köpa färg från flügger till rabatterat pris.

Vi har 20% rabatt på alla varor från flügger samt 10% rabatt på övriga varor. Uppge koden 069609 och att du tillhör Stubbebackens sammfällighet för att få rabatten.

Du hittar närmaste butik på Vendelsövägen 51. Mer information kring produkterna hittar du på www.flugger.se

 

Med vänlig hälsning! // Styrelsen